0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
HUF

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I.       Általános adatok

1.      Jelen ÁFF tárgyát képező honlap (a továbbiakban: Honlap/weboldal) címe:

www.csaladdalutazom.hu

2.      A Honlap üzemeltetője:

Név: CsillOUT Travel Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Határ utca 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-219718

Adószám: 27825057-2-13

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

3.      A Szolgáltató:

A Honlap üzemeltetője.

4.      Felhasználó:

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb személy, szervezet, aki/amely a Honlapra belép, illetve – amennyiben az lehetséges – azon regisztrál, és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, a Honlap funkcióit használja.

II.     Felhasználás általános szabályai

1.      A Felhasználó a Honlap meglátogatásával, valamely funkciójának igénybevételével elfogadja az itt meghatározott feltételeket.

2.      A Honlapon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azokat kizárólag a Szolgáltató jogosult használni.

3.      A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltüntetni köteles a CsillOUT Travel Kft., mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény szabályait betartani.

4.      A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

5.      A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a CsillOUT Travel Kft. a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

6.      A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeli azokat a CsillOUT Travel Kft.. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a CsillOUT Travel Kft. tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatja. A CsillOUT Travel Kft. korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok a CsillOUT Travel Kft. által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A CsillOUT Travel Kft. nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

III.    Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

1.      A CsillOUT Travel Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra, információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

2.      A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért a CsillOUT Travel Kft. felelősséget nem vállal. A CsillOUT Travel Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3.      A weboldalon az utazásokkal, szakmai továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, programokkal kapcsolatos információk szintén csak tájékoztató jellegűek, beleértve az esetleges részvételi díj mértékét és a részvételi feltételeket is. Az utazásokkal, szakmai tanfolyamokkal, továbbképzésekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos részletes részvételi és egyéb feltételek nem teljes körűek, azokról a szervezőnél kell érdeklődni.

IV.    Automatikusan gyűjtött információk

  1. Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – küldhető a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el rendszer a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja weboldal, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

2.      A cookie-kra és azok alkalmazására külön Cookie Kezelési Szabályzat vonatkozik, amely a weboldalon (www.csaladdalutazom.hu) elérhető.

V.     Személyes adatok védelme

1.      A weboldal látogatása nem kötött semmilyen regisztrációhoz és azon keresztül a Felhasználó személyes adatait sem adja meg. Azonban a Szolgáltatóval a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel lehetősége adott, így amennyiben mégis bármilyen személyes adat jut a CsillOUT Travel Kft. tudomására, azt az adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján, valamint a Társaság online felületén történő adatkezelés rendjére megalkotott és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatója (www.csaladdalutazom.hu) alapján kezelik. 

2.      A CsillOUT Travel Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

VI.    Szavatosság és felelősségkorlátozás

1.      A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a weboldalt.

2.      Jelen weboldalt CsillOUT Travel Kft. az „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a CsillOUT Travel Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a CsillOUT Travel Kft. kifejezetten elzárkózik.

3.      A CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

4.      A CsillOUT Travel Kft. és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által a CsillOUT Travel Kft. részére küldött elektronikus levél alapján CsillOUT Travel Kft. által végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

5.      A CsillOUT Travel Kft. és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6.      A CsillOUT Travel Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges kárért, veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

7.      Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a CsillOUT Travel Kft. és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

VII.  Egyéb és Záró rendelkezések

1.      A Felhasználó nem végezhet a CsillOUT Travel Kft. saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek, vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

2.      A CsillOUT Travel Kft. saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult a jelen jogi tájékoztatót bármikor bármely módon módosítani, amelyről nem köteles a Felhasználókat előzetesen értesíteni. Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzététellel válik hatályossá.

3.      A Felhasználók a weboldal meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁFF-et.

4.      Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁFF többi rendelkezését nem érinti.

5.      Jelen ÁFF a közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2023. 03.15